Marco Hurkmans

“Chantal heeft een rustige benadering en kan je op je gemak stellen. Geen saaie, zakelijke besprekingen, maar juist een op de persoon toegespitste aanpak. Ze kan heel goed (en snel) inschatten hoe iemand zich voelt en daar op inspelen. Chantal heeft mij uiteindelijk een spiegel voorgehouden en laten zien hoe ik was en op andere mensen overkwam. Door de persoonlijke coaching heeft zij mij nieuwe inzichten gegeven en overtuigd van mijn eigen kwaliteiten en verbeterpunten. Daardoor ben ik in staat geweest (en nog steeds) om mijzelf goed te profileren in de steeds lastiger wordende arbeidsmarkt.”

Ruud Smeets

Op maandag 22 mei 2015, vroeg Chantal Brouns me, of ik het outplacementtraject dat ik in 2010 bij haar gevolgd heb, in mijn eigen woorden wilde beschrijven. Chantal, bij deze het resultaat. Ik vond het leuk om weer eens herinneringen op te halen uit die tijd. Ik wens je veel succes met je nieuwe uitdaging van je eigen bedrijf waarin je mensen op weg helpt naar een nieuwe baan!

In 2010 volgde ik en mijn collega’s bij Chantal een outplacementtraject. Bij een outplacementtraject helpt Chantal je jezelf te leren kennen. Wat je talenten zijn, je wensen, je kansen, je valkuilen en bovenal hoe je met die valkuilen om kunt gaan. De opdrachten die je meekrijgt van Chantal brengen je steeds een stapje verder. Daarnaast geeft Chantal je ook persoonlijke feedback. Als je dan uiteindelijk weet op welk deel van de arbeidsmarkt je nieuwe uitdaging zal liggen, dan helpt Chantal je bij het solliciteren: hoe je een eigen netwerk vormt, wat wel en niet kan in je sollicitatiebrief, hoe je overkomt in een 1 op 1 gesprek.

Mijn collega's en ik volgden een zogenaamd groepstraject. Bijzonder daaraan is, is dat je ook van de directe mensen om je heen feedback krijgt. Want zij kennen jou tenslotte het best! In mijn geval was de feedback meestal een bevestiging van wat ik zelf al dacht te weten, maar toch geeft het zelfvertrouwen als je er nog eens op wordt gewezen. Fijn was dat mijn groep een coöperatieve groep was. We gaven elkaar op een respectvolle manier onze meningen. De kritiek was opbouwend. Het klinkt allemaal leuk wat ik vertel, maar zoiets gaat niet vanzelf, het was Chantal die dat bij ons afdwong. "Alleen met open en eerlijke communicatie kom je verder", aldus Chantal.

Al tijdens het outplacementtraject vond ik een nieuwe baan. Niet meteen de baan waar ik van droomde, maar wel een met mogelijk perspectief.

Het outplacementtraject van Chantal heeft me bewuster gemaakt van een aantal dingen: a) waar ik sterk in ben; b) wat ik echt leuk vind om te doen; c) wat ik met mijn persoonlijkheid kan toevoegen in een groep; d) ik herken nu waarom sommige collega’s doen zoals ze doe; en e) het helpt me bij het kiezen van een baan die bij me past.”

Yvonne Verhagen

“Ik ben bij Chantal terechtgekomen vanuit een re-integratietraject en dit is overgegaan in levenscoaching. Chantal heeft met me meegelopen in een tijd waarin er heel veel gebeurde op gezondheids-,  werk- en relationeel gebied.

In eerste instantie nam zij wat meer de leiding, voelde aan dat ik dat nodig had en gaf sturing. Door het enorme vertrouwen dat zij uitstraalde, kon ik 'bijtanken' en langzaam weer vertrouwen terug krijgen in mezelf en in mijn lijf.

Vervolgens heeft ze me, op een liefdevolle en tevens confronterende wijze, geholpen met het bewust worden en onderzoeken van mijn eigen overtuigingen. Ze legde mijn rol in het geheel, in mijn leven, feilloos aan de oppervlakte. Door hier samen naar te kijken, er vragen over te stellen en de antwoorden tegen het licht te houden kon er verandering ontstaan. Ik leerde om iedere keer weer terug te komen op mijn eigen weg, om steeds meer mijn leven te kunnen leven op de manier die goed bij mij past.

Door de gesprekken heb ik handvaten gekregen, waardoor ik met problemen/uitdagingen en issues die ik nu nog op mijn weg tegen kom, beter om kan gaan. Ik kan beter bij mezelf blijven, door mijn overtuigingen te blijven onderzoeken en dat vertrouwen op te zoeken dat ik ook van Chantal kreeg.”

Joost Vullings

“Het is nooit leuk om te horen dat je je baan gaat verliezen. Dat het niet je eigen schuld is, maar het gevolg van een landelijke reorganisatie, maakt daarbij niet zoveel uit. Het resultaat is hetzelfde: binnen afzienbare tijd sta je op straat. Mijn werkgever bood mij de mogelijkheid om een traject te volgen dat mij op de weg naar nieuwe werk zou gaan bijstaan. Ik dacht zelf voldoende kennis en kunde te hebben op dat gebied dus ik zag niet zo veel heil in dat traject. Omdat ik gedurende die periode doorbetaald zou worden heb ik er toen toch voor gekozen, en wat ben ik achteraf blij met die keus.

Al gauw maakte ik kennis met mijn werkcoach, Chantal Brouns. Ze wist heel snel en op een ontwapenende manier door mijn masker heen te prikken en leek direct aan te voelen wat voor vlees ze in de kuip had. Tijdens onze gesprekken voelde ik me ontzettend op mijn gemak. We bespraken dingen die je met bekenden of zelfs vrienden niet zo snel zult bespreken maar met een buitenstaander wel, zeker een die verstand van zaken heeft zoals Chantal. En hoewel onze sessies in een zeer informele sfeer plaatsvonden bleef ze me intellectueel uitdagen om mijn eigen drijfveren, passies en motivaties helder voor ogen te krijgen. Aan het eind van de – achteraf veel te korte – periode dat zij mijn werkcoach was wist ik een ding zeker: iedereen die zijn of haar carrière serieus neemt verdient het om Chantal op het juiste moment tegen te komen.”

Passie voor mens en arbeid

2ᵉ spoor

Outplacement

Loopbaanbegeleiding

Re-integratie

Over 2ᵉ spoortrajecten

Wanneer bij arbeidsongeschiktheid van uw werknemer een 1e spoortraject (oftewel interne herplaatsing) geen of onvoldoende mogelijkheden biedt, bent u verplicht om na het eerste ziektejaar ook buiten de organisatie te zoeken naar een passende werkplek voor uw medewerker. Dit is re-integratie 2e spoor.

Bij re-integratie 2e spoor moet voldaan worden aan de wet- en regelgeving vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Indien u niet aan deze verplichting voldoet, kan het UWV u een sanctie van maximaal 52 weken loondoorbetaling aan de werknemer opleggen.

2ᵉ spoor

Uw dossier Poortwachterproof en uw zieke werknemer naar een externe passende baan?

Wat kunt u van mij verwachten?

Brouns Loopbaanbegeleiding & Coaching neemt deze verplichting van u over, maakt uw dossier “Poortwachterproof” en zoekt een externe passende baan voor uw werknemer. Het traject kan modulair of integraal worden afgenomen, per 6, 9 of 12 maanden of tot einde wachttijd.

Outplacement

Uw werknemer van werk naar nieuw werk?

Wat kunt u van mij verwachten?

Bij Brouns Loopbaanbegeleiding & Coaching kunt u een integraal outplacementtraject, maar ook losse diensten zoals een heroriëntatietraject, sollicitatietraining of ondersteuning bij jobhunting afnemen.

Over Outplacement

In de volgende situaties kan het voorkomen dat u uw werknemer(s) een outplacementtraject wil of moet aanbieden: bij een reorganisatie, als er sprake is van een onoplosbaar arbeidsconflict of als uw werknemer is vastgelopen in zijn carrière. In de meeste gevallen bent u als werkgever degene die de kosten voor outplacement betaald.

Hoewel het uitgangspunt verschilt, is de doelstelling van ieder outplacementtraject hetzelfde: professionele begeleiding bij het vinden van een nieuwe arbeidsuitdaging. De inhoud en duur van een traject bepalen we in onderling overleg, afhankelijk van de wensen en behoeften van u en uw werknemer(s). Natuurlijk speelt ook het beschikbare budget daarbij een rol.

Over Re-integratie

Brouns Loopbaanbegeleiding en coaching verzorgt de volgende trajecten:

Voor Gemeenten:
• Re-integratietrajecten voor werkzoekenden met een WWB-uitkering.
Voor het UWV:
• IRO-trajecten voor werkzoekenden met een WGA- of Wajong-uitkering.

Deze trajecten zijn doeltreffend, persoonlijk en op maat. Re-integratie kan meer zijn dan een verplicht traject. Het gaat om het beste in mensen naar boven halen, door te motiveren, confronteren en dat altijd vanuit oprechte betrokkenheid. Het is en blijft mensenwerk.

Omdat ieder mens anders is, vraagt ieder traject om maatwerk. Door intensieve begeleiding, actieve acquisitie en het benutten van een uitgebreid netwerk, zorg ik voor een duurzame terugkeer van uw uitkeringsgerechtigden op de arbeidmarkt.

Re-integratie

Uw werkzoekende aan het werk?

Wat kunt u van mij verwachten?

Bij Brouns Loopbaanbegeleiding & Coaching kunt u een integraal re-integratietraject, maar ook losse diensten zoals een heroriëntatietraject, sollicitatietraining of ondersteuning bij jobhunting afnemen. Deze diensten kunnen ook in groepsverband worden afgenomen.

Outplacement

Van werk naar werk? Een nieuwe baan?

Wat kunt u van mij verwachten?

Hoewel het vertrekpunt kan verschillen, is bij Brouns Loopbaanbegeleiding & Coaching de doelstelling van ieder outplacementtraject hetzelfde: het vinden een nieuwe baan.

Bij Brouns Loopbaanbegeleiding & Coaching kunt u een integraal outplacementtraject, maar ook losse diensten zoals een heroriëntatietraject, sollicitatietraining, netwerktraining of ondersteuning bij jobhunting afnemen. De inhoud en duur van een traject wordt in onderling overleg bepaald, afhankelijk van uw wensen, behoeften en beschikbare budget.

Over Outplacement

Wie onvrijwillig moet vertrekken, krijgt vaak de mogelijkheid te kiezen tussen een geldbedrag of outplacement. Veel mensen zijn geneigd te kiezen voor het geld, in de veronderstelling dat ze snel weer een baan zullen vinden. Voor u deze beslissing neemt, is het belangrijk om goed naar de arbeidsmarkt en uw arbeidsverleden te kijken. Schat uw kansen realistisch en niet te rooskleurig in, zeker niet als de arbeidsmarkt krap is en uw leeftijd een rol speelt. In zulke gevallen is goede begeleiding erg belangrijk.

Vanaf 1 juli 2015 krijgt de werknemer bij ontslag een financiële vergoeding. Dit heet de transitie-vergoeding. Voorwaarde is dat u 2 jaar of langer in dienst bent geweest. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. U kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor een outplacement traject om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

Over Loopbaanbegeleiding

Denkt u wel eens na over ander werk, maar heeft u onvoldoende zicht op eventuele mogelijkheden daarvoor? Loopt u vast in uw huidige loopbaan? Dan is een loopbaantraject bij Brouns Loopbaan-begeleiding & Coaching een goede oplossing.

Tijdens een loopbaantraject krijgt u inzicht in uw motivaties en talenten, leert u uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt te zien en krijgt u een concreet en realistisch beeld bij uw volgende loopbaanstap. U leert hoe u zich het beste kunt presenteren op de arbeidsmarkt en hoe en waar u uw nieuwe baan kunt vinden of creëren. U zult ervaren dat u door het inzetten van je talenten, uzelf kunt zijn en daarmee werk kunt doen waarin u tot uw recht komt en waarvan u energie krijgt. Zo kunt u “moeiteloos” werken. En ook mooi meegenomen: het doorlopen van deze stappen is een leuk en verrijkend proces, dat uw zelfvertrouwen en zelfkennis enorm vergroot.

Loopbaanbegeleiding

Werk doen waar u blij van wordt?

Wat kunt u van mij verwachten?

Bij Brouns Loopbaanbegeleiding & Coaching kunt u een integraal loopbaanbegeleidingstraject, maar ook losse diensten zoals een heroriëntatietraject, sollicitatietraining, netwerktraining of individuele gesprekken afnemen. De duur hangt af van uw wensen en het beschikbare budget en zal in onderling overleg worden bepaald.

Coaching

Meer balans in uw leven?

Wat kunt u van mij verwachten?

Bij Brouns Loopbaanbegeleiding & Coaching is ook een coachingstraject maatwerk. Het aantal sessies dat wenselijk is, verschilt per persoon en wordt na het kennismakingsgesprek in onderling overleg vastgesteld, zodat u vooraf inzicht heeft in de kosten. Gemiddeld duurt een coachingstraject 6 tot 10 sessies. Ook is het mogelijk coaching te combineren met een loopbaantraject.

Over Coaching

In deze hectische tijden komt het maar al te vaak voor dat we onszelf voorbij rennen, dat we geen balans meer hebben tussen werk en privé of dat we teveel bordjes in de lucht moeten houden met het gevaar dat ze allemaal vallen. Herkenbaar? Een coachingstraject bij Brouns Loopbaanbegeleiding & Coaching kan hierbij helpen.

De doelsteling van een coachingstraject is dat u inzicht krijgt in wie u bent en wat u doet. Ik geloof  dat zelfinzicht de aanzet tot ontwikkeling is. Groei in zelfkennis zal u helpen om gerichter keuzes te maken die bij u passen en zo meer balans in uw leven te creëren.

Bij een coachingstraject staat het vergroten van uw bewustzijn ten aanzien van denken, voelen, handelen en willen centraal. Tijdens de coaching wordt gewerkt aan bewustwording van uw gedrag en diepere, onbewuste drijfveren. Dit vergroot uw zelfinzicht in structurele, belemmerende patronen en biedt handvaten om deze om te buigen. Tijdens de coaching levert u zelf casuïstiek aan waarop u gecoacht wil worden.

Laten we kennismaken!

Laat uw gegevens achter voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Bedankt voor het achterlaten van uw telefoonnummer. Ik neem binnen 1 werkdag contact met u op.

Oops! Something went wrong while submitting the form

Bedankt voor het achterlaten van uw e-mailadres. Ik neem binnen 1 werkdag contact met u op.

Oops! Something went wrong while submitting the form

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Lees verder en ontdek wat ik daarnaast kan betekenen voor andere doelgroepen.

Over Chantal

Na het afronden van mijn rechtenstudie, richting arbeids- en sociale zekerheidsrecht, heb ik een aantal jaren als jurist gewerkt, maar hoewel ik een paar keer van werkgever wisselde, hield ik het gevoel niet op mijn plek te zitten. Werken kostte me meer energie dan het me opleverde en ik had het gevoel dat er iets anders was voor me, dat veel beter bij me zou passen. Maar wat dan? Weten wat je niet wil is één, maar hoe kom je erachter wat je wél wil? Hier had ik hulp bij nodig. Tijdens een loopbaantraject kwam ik erachter waar mijn passie en kwaliteiten liggen en zo heb ik in 2004 mijn loopbaan een wending gegeven en ben ik gaan werken in de re-integratie.

Dat bleek een schot in de roos te zijn. Ik word er heel gelukkig van als ik mensen mag begeleiden op hun pad, zowel in werk als in hun privéleven. Samen tot resultaten komen is wat mij drijft. De afgelopen 10 jaar heb ik binnen twee grote bedrijven veel ervaring opgedaan met outplacement- , 2e spoor- en re-integratietrajecten en met loopbaanbegeleiding en coaching. Dit jaar begon opnieuw het gevoel te kriebelen dat iets anders beter bij me zou passen. Deze keer niet qua inhoud, maar qua vorm: flexibeler kunnen werken en niet gebonden zijn aan standaardtrajecten, maar echt maatwerk kunnen leveren vanuit mijn hart. Dat waren en zijn mijn drijfveren om Brouns Loopbaanbegeleiding & Coaching te beginnen. Omdat ik weet hoe belangrijk hierbij een groot netwerk en ook intervisie zijn, werk ik binnen een groep van zelfstandigen in de re-integratiebranche.

“Motivation is when your dreams put on work clothes.”
Benjamin Franklin
“Chantal heeft een rustige benadering en kan je op je gemak stellen. Ze kan heel goed en snel inschatten hoe iemand zich voelt en daar op inspelen.”
Marco Hurkmans
“Bij een outplacementtraject helpt Chantal je jezelf te leren kennen. Wat je talenten zijn, je wensen, je kansen en je valkuilen...”
Ruud Smeets
“Ik leerde om iedere keer weer terug te komen op mijn eigen weg, om steeds meer mijn leven te kunnen leven op de manier die goed bij mij past...”
Yvonne Verhagen
Aan het eind van het traject wist ik één ding zeker: Iedereen die zijn of haar carrière serieus neemt verdient het om Chantal op het juiste moment tegen te komen...”
Joost Vullings
Lees alles

Chantal Brouns

Loopbaancoach
+31 (0)6 10 30 24 62
info@brounscoaching.nl
Strijp-S Glasgebouw,
Torenallee 45
5617 BA Eindhoven
Bezoekadres op afspraak

Contactformulier

KvK-nummer: 63505916 

Hartelijk bedankt voor uw interesse. U kunt binnen één werkdag een reactie van mij verwachten. Tot gauw!

Oops! Something went wrong while submitting the form